ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 20:59
ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި އަޅާ މިސްކިތް
ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި އަޅާ މިސްކިތް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި އަޅާ މިސްކިތް
ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި އަޅާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި މިސްކިތަކީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށްވެސް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިނާކުރެވޭ މިސްކިތެއް

ލ. ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި އަޅާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާއި ލ. ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ޒަކީއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކުރާ މި މިސްކިތަށް ޖުމްލަ 16،818،646.27 (ސޯޅަ މިލިއަން އަށްލައްކަ އަށާރަހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ، ހަތާވީސް ލާރި) ޚަރަދުވާނެއެވެ.

Advertisement

700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި މިސްކިތަކީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށްވެސް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ބިނާކުރެވޭ މިސްކިތެކެވެ.

މި މިސްކިތް އިމާރާތްކޮށް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 365 ދުވަސްތެރޭގައެވެ. ލ. ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ފެޑޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 14 ޑިސެންބަރު 2022އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް