ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:43
ކާށިދޫ ދަނޑުބިން
ކާށިދޫ ދަނޑުބިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދަނޑުވެރިޔާ އެޕްލިކޭޝަން
ދަނޑުވެރިޔާގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފުކުރަނީ
 
ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ރަސްމީކޮށް ތައާރަފު ކުރެވޭނެ

"ދަނޑުވެރިޔާ"ގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ދަނޑުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެޕލްިކޭޝަނެއް ތައާރަފުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަފާތު އެކި ފަންނީ މައުލޫމާތު ދަނޑުވެރިންނާއި ހިއްސާކޮށް، އެފަރާތްތަކާއެކު މިހާރަށްވުރެ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަންގެ ޒަރީއާއިން ދަނޑުވެރިންނަށް އެ މިނިސްޓްރީއާ މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި މިއެޕްލިކޭޝަންގެ ޒަރީއާއިން، މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ދަނޑުތައް މުޑުވައްކުރުމުގެ މައުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރުން، ދަނޑުވެރިން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަންނީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މިއެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރުމަށް ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަމަށާއި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ރަސްމީކޮށް ތައާރަފު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ދަނޑުވެރިންނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި 6.88 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 25 ފަރާތަކަށް ލޯނު ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތިން ކުންފުންޏަކާއި 20 ފިރިހެން ދަނޑުވެރިންނާއި 2 އަންހެން ދަނޑުވެރިންނެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުންފުނިތަކަށް މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 3،520،820 (ތިން މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ވިހި ހާސް އަށްސަތޭކަ ވިހި) ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ. ފިރިހެން ދަނޑުވެރިންނަށް 3،216،909 (ތިން މިލިއަން ދެ ލައްކަ ސޯޅަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަ) ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އަންހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ 150،000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ.

ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ދަނޑުވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ލޯނުގެ އަދަދު 6،887،729 (ހަ މިލިއަން އަށް ލައްކަ އައްޑިހަ ހަތް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާވީސް) ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

ދަނޑުވެރި ނަފާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެމުން އަންނަ ލޯނަކީ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްއެމްއީ ބޭންކް) މެދުވެރިކޮށް، ދަނޑުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދެމުން އަންނަ ލޯނެކެވެ. މި ލޯނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ 18 މާޗު 2019ގައެވެ.

މި ލޯނު ދިނުމުގައި ބަލަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށެެވެ. އެގޮތުން އަރބަން އެގްރިކަލްޗަރާއި ޕްރޮޓެކްޓެޑް އެގްރިކަލްޗަރާއި ވަރޓިކަލް ގާރޑެނިންގއާއި ޕޯލްޓްރީ ފާމިންގެ އިތުރުން، ގަސް މުޑުވައްކުރާ ނަރސަރީތައް ގާއިމްކުރުން ފަދަ ކަންކަން މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް