ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:00
އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މެސީ ހަދިޔާ ކުރި އައިފޯން
އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މެސީ ހަދިޔާ ކުރި އައިފޯން
ޓްވިޓަރ
އާޖެންޓީނާ
މެސީގެ ހަދިޔާއެއް އާޖެންޓީނާ ކުޅުންތެރިނަށް، 175 ހާސް ޕައުންޑުގެ ރަން އައިފޯނެއް
 
އެއިން ކޮންމެ ފޯނެއްގައި އެ ކުޅުންތެރިޔެެއްގެ ނަމާއި، ޖާޒީ ނަންބަރު އަދި އާޖެންޓީނާގެ ލޯގޯ ވަނީ ޖަހާފައި

އާޖެންޓީނާއާއެކު މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ކުޅުންތެރިންނަށް ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަގު ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ދީފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާ އިން 36 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރިއިރު އެކަން އެންމެ ޚާއްސަވި އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް މެސީ އެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާގެ ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރުގައި މަދުވާ ހަމައެކަނި ތައްޓަކީ ވޯލްޑް ކަޕް ކަމަށް ވުމުންނެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކާމިޔާބީއާއެކު މެސީ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ވަނީ އެކަމުގެ އުފާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މެސީ ވަނީ އާޖެންޓީނާ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ހިމެނޭހެން 14 ފަރާތަކަށް އައި ފޯނެއް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފޯނެއްގައި އެ ކުޅުންތެރިޔެެއްގެ ނަމާއި، ޖާޒީ ނަންބަރު އަދި އާޖެންޓީނާގެ ލޯގޯ ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. އެކަން މެސީ ކުރި ސަބަބަކީ އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެސީ އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ބެން ލިއޯންސް ނަމަކަށް ކިޔާ ވިޔަފާރިވެރިއެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށްފަހު މެސީ އެކަން ކުރަން ބޭނުންވި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މެސީ ބޭނުންވީ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދޭން ކަމަށާއި، އޭނާ ބޭނުންވީ އާންމު ގޮތެއްގައި ދޭ ހަދިޔާއެއް ދޭން ނޫން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެ އައި ފޯނު ދިނުމުގެ ޚިޔާލު މެސީ އަށް ދިނީ އެ ވިޔަފާވެރި ވެރިޔާ ކަމަށާއި، އޭގައި ކުޅުންތެރިން މައުލޫމާތު ހިމެނުމުގެ ޚިޔާލު ވެސް ދިން ކަމަށެވެ.

މެސީ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް، އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމު ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި މެސީ ވަނީ ފްރާންސް ކޮޅަށް ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
27%
4%
27%
19%
15%
ކޮމެންޓް