ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:47
ވޯލްޑްކަޕުގެ އެއް މުބާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ޖަސްޓް ފޮންޓެއިން: އޭނާ މަރުވީ އިއްޔެ
ވޯލްޑްކަޕުގެ އެއް މުބާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ޖަސްޓް ފޮންޓެއިން: އޭނާ މަރުވީ އިއްޔެ
ބީބީސީ
ވޯލްޑްކަޕް ތާރީޚު
ވޯލްޑްކަޕްގެ ރެކޯޑް ގޯލް ސްކޯރަރު މަރުވެއްޖެ
 
1958 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި އޭނާ ވަނީ ނުވަ ގޯލު ޖަހާފައި

ވޯލްޑްކަޕުގެ އެއް މުބާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ ފްރާންސްގެ ޖަސްޓް ފޮންޓެއިން އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފޮންޓެއިން އަތުގައި އޮތް ރެކޯޑަކީ 1958 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އޭނާ ޖެހި ގޯލުތަކުގެ ރެކޯޑެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުގައި 13 ގޯލު ޖެހި އެވެ. މިއީ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ރެކޯޑެވެ. މީގެ ފަހުން ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެއް މުބާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ އެވެ. މި ދެ ކުޅުންތެރިން ޖަހާފައިވަނީ 8 ގޯލެވެ.

އުމުރުން 89 އަހަރުގައި ފޮންޓެއިން މަރުވިއިރު އޭނާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އެއީ 1958ގައި ޖަހާފައިވާ 13 ގޯލާއެކުގަ އެވެ. މިއަދަދަކީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ ވެސް ވޯލްޑްކަޕުގައި ގޯލު ޖަހާފައިވާ އަދަދެވެ. އަދި ފޮންޓެއިން އަކީ ވޯލްޑްކަޕުގައި ފްރާންސަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހައިދީފައިވާ ތާރީހީ ފޯވަޑް ވެސްމެ އެވެ.

އޭނާ ކުޅުނު ދެ ކުލަބު ކަމަށްވާ ފްރާންސްގެ ރެމިސް އާއި ޕީއެސްޖީން ވަނީ ފޮންޓެއިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަޔާންތައް ނެރެފަ އެވެ. ރެމީސް އިން ބުނީ ފޮންޓެއިން އަކީ ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ލެޖެންޑެއްކަމަށާއި އެފެދަ ދެވަނައެއްނުވާ ފޯވަޑެއްނއަދި ކުލަބުގެ ވެސް ލެޖެންޑެއް ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑްކަޕުގެ އެއް މުބާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ޖަސްޓް ފޮންޓެއިން: އޭނާ މަރުވީ އިއްޔެ - ބީބީސީ

ޕީއެސްޖީން ބުނީ އެއީ ފްރާންސްގެ ގައުމީ ކޯޗުކަން ވެސް ކުރި ފޮންޓެއިން އަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުންވަނީ ފޮންޓެއިން ވަކިވުމުގެ ހިތާމައިގައި މިހަފުތާގައި ފްރާންސްގައި ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި އޭނާގެ ހަނދާނުގައި އެއް މިނިޓްގެ ސްކޫތެއް ގެންނަން ނިންމާފަ އެވެ.

އޭނާ ވަކިވެ ދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް. ވަރަށް ހިތާމަވެރި އިހުސާސްތަކެއް ކުރެވޭ ކަމެއް. އޭނާ ވަނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ރީތި ސޮފުހާތައް ލިޔެދީފައި
ނާއިބް ރައީސް ފިލިޕޭ ދިއާލޯ

1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ފްރާންސަށް ހޯދައިއިން ކެޕްޓަން އަދި މިހާރުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯން ބުނީ ފޮންޓެއިން މަރުވުމުން ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ދެރަވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވަނީ އަބަދުވެސް ފްރާންސްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ލެޖެންޑަށް. އޭނާ މަރުވުމުން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ދެރަވާނެ
ފްރާންސްގެ ގައުމީ ކޯޗު ޑެޝޯން

ފޮންޓެއިން އަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު ބްރެޒިލްގެ ޕްލޭ ނެގި އެންމެ މޮޅު 124 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

ޖަސްޓް ފޮންޓެއިން (ފުރަތަމަ ރޯގައި ކަނާތުން ދެ ވަނަ އަށް) 1959 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރަޕިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުގެ ކުރިން ރެމީގެ ޖާޒީގައި: އޭނާ މަރުވީ އިއްޔެ - ބީބީސީ
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް