ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
2 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:31
ތިލަދުންމަތި އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2023
ތިލަދުންމަތި އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2023
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް
ތިލަދުންމަތީ އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް
400ށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު ތިލަދުންމަތީ އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2023 ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި
 
މިމުބާރާތުގައި 22 ސްކޫލަކުން 432 ދަރިވަރުން ވާދަކުރޭ
 
މިއީ މިގޮތަށް ބާއްވާ މިފަދަ ފުރަތަމަ މުބާރާތް

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ތިލަދުންމަތީ އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2023 ބުދަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ސްކޫލް މަދްރަސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ފެތުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފެށި މިމުބާރާތުގައި އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅުގެ އިތުރުން ގދ އަތޮޅުން އަދި މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުންވެސް ބައިވެރިވެ އެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 22 ސްކޫލަކުން 432 ދަރިވަރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާއި ކުޅުދުއްފުށީ މޭޔަރު ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވި އެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2023 - ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އުމުރުފުރާތަކަކީ 12 އަހަރުން ދަށް 14 އަހަރުން ދަށް 16 އަހަރުން ދަށް 18 އަހަރުން ދަށް އަދި 20 އަހަރުން ދަށެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2023 - ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ބޮޑު މުހައްމަދު ކަލޭފާނު ބަނދަރުގައެވެ. މާޗު 1ން 4ށް ކުރިއަށްގެންދާ މިމުބާރާތަކީ މިގޮތަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް