ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 14:21
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޮޅަ މުބާރާތުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ރަސްދޫ
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޮޅަ މުބާރާތުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ރަސްދޫ
ހޭންޑް ބޯލް މޯލްޑިވްސް
އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތް
17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރަސްދޫ އިން ހޯދައިފި
ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗު އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 14-8 އިން

އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (ރަސްދޫ) އިން ހޯދައިފި އެވެ.

އެ ޓީމުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޤައުމީ ހޭންޑް ބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލްގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗު އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 14-8 އިންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އެ ޓީމުގެ ޙައްވާ މިލްހާނާ މުޙައްމަދު މާހިރު އެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބައިގެން އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ހޮވައިފަ އެވެ. އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ އެ ޓީމުގެ މިލްހާނާ އާއި އައިޝަތު އިނާ އާތިފްގެ އިތުރުން އިސްކަންދަރުގެ ފާތިމަތު ލީމް ރިޝާދު އެވެ.

ހަ ވަނަ އިންޓަ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިހާރު ކުޅެނީ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ މެޗުތަކެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 24 ސްކޫލަކުން 70 ޓީމު ވާދަކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް