ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 11:38
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ފަހު މެޗުގައި ގުރައިދޫން ފިންލޭންޑް ކޮޅަށް 23 ލަނޑު ޖަހައިފި
 
ގުރައިދޫން ވަނީ ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ހޯދައިފަ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފިންލޭންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ގުރައިދޫ ސްކޫލް އިން ލަނޑު ފުންޏެއް ޖަހައި، މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ގުރައިދޫން ކާމިޔާބު ކުރީ 23-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ މުޙައްމަދު ޝަޔާން ޝިފާން، މުޙައްމަދު ޖައިޝް ޖައުދު، މުޙައްމަދު އަހުޒަމް، ނައްވާފް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، އިބްރާހިމް ސާއިހް ސައީދު، އަދި އާހިލް އިލްޔާސް ޢަބްދުﷲ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޝަޔާން އަދި ޖައުދު ވަނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އަހުޒަމް އާއި ނައްވާފް ވަނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ސާއިހް އާއި އާއިޝް އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑަކީ ފިންލޭންޑުގެ މާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ.

މި މޮޅާއެކު ގުރައިދޫން ވަނީ ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު މި ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ. ގްރޫޕް ބީ ގައި ގުރައިދޫ ބަލިވީ އިމާދުއްދީން އަތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
17%
8%
25%
0%
33%
ކޮމެންޓް