ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:13
ރައީސް މައުމޫނާއި އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ
ރައީސް މައުމޫނާއި އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ
ޓްވިޓަރ
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް
ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން، ރަމަޟާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ މާޗް 23 - ރައީސް މައުމޫން
 
ރާއްޖެ ވަށައިގެންވާ، އޭޝިޔާ އަދި އެފްރިކާގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށްވެސް އެ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން ހަނދު އޮއްސޭ
 
މާރިޗު މަހުގެ 22ވާ ބުދަ ދުވަހަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ވާނީ ހަމަ އެކަނި 2 ސަރަހައްދަކަށް

ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާޗް 23 ކަމަށް, ކުރީގެ ރައީސް އަދި ފަލަކީ އިލްމުވެރިޔާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ހިނގަމުން މިދާ ޝައުބާން މަސް ވާނީ ތިރީސް ދުވަހުގެ މަހަކަށް ކަމަށެވެ. ކަމާބެހޭ ހިސާބު އިލްމުވެރިން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ގޮތުގައި، މި ޝައުބާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ހަނދު އޮއްސެއެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެއަކަށް ނޫން ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ހަނދުއޮއްސޭނެ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ހުރިހާ އިސްލާމީ ގައުމަކަށާއި، ރާއްޖެ ވަށައިގެންވާ އޭޝިޔާ އަދި އެފްރިކާގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށްވެސް އެދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން ހަނދު އޮއްސެއެވެ. ރާއްޖެއަށް އެދުވަހު އިރު އޮއްސުމުގެ 9 މިނެޓު ކުރިން، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްކާއަށް ވެސް 9 މިނެޓު ކުރިން، މިސްރަށް 10 މިނެޓު ކުރިން، އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖަކާޓާއަށް 11 މިނެޓު ކުރިން، ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލަށް 14 މިނެޓު ކުރިން، މޮރޮކޯގެ ރަބާތަށް 4 މިނެޓު ކުރިން ހަނދު އޮއްސޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނު ބެއްލެވި ބެއްލެވުމުން އެނގުނު ގޮތުގައި، އެދުވަހު އިރުއޮއްސުމުގެ ފަހުން ހަނދު އޮއްސެނީ ހަމައެކަނި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކޭޕް ޓައުން ސަރަހައްދަށާއި، އާޖެންޓީނާގެ ބުއެނޮސް އެއާރީޒްގެ ސަރަހައްދަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ވިދިގެން އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 22ވާ ބުދަ ދުވަހަކީ، ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ވާނީ ހަމަ އެކަނި އެ ދެ ސަރަހައްދަށެވެ. އެހެން ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް އެދުވަސް ވާނީ ޝައުބާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހުގެ 1 ވާނީ މާރިޗު މަހުގެ 23ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށެވެ.

މިއީ ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތް ކަމުގައި ކަމާބެހޭ މާހިރުން ބުނާ ގޮތް ކަމަށް، ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
30%
30%
0%
20%
0%
20%
ކޮމެންޓް