ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 08:47
އިންޓަރ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި، ބިލަބޮންގއިން ޣިޔާސުއްދީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިންޓަރ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި، ބިލަބޮންގއިން ޣިޔާސުއްދީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ދެވަނަ ހާފުގައި ޖެހި ލަނޑުތަކުން ބިލަބޮންގއިން އަމީނިއްޔާ ބަލިކޮށްފި
 
ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބިލަބޮންގ މޮޅުވީ 3-2ން

އިންޓަރ ސްކޫލް 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަމީނިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބިލަބޮންގ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބިލަބޮންގ މޮޅުވީ 3-2ންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ޖެހި ލަނޑުތަކުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1-1ން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަމީނިއްޔާއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މުހައްމަދު މާކިން މިރުޝާނެވެ. އަމީނިއްޔާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އިޒްޔާން އިގްނާޒް މަންސޫރެވެ. ދެ ވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ އަމީނިއްޔާއިން ވަނީ އަނެއްކާވެސް ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެއީ މުހައްމަދު ދިނާން ފަޔާޒް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެކަމަކު އަމީނިއްޔާއަށް ލީޑު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ބިލަބޮންގއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޒީލް މުހައްމަދެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިތާ ހަ މިނެޓު ފަހުން ބިލަބޮންގ މޮޅުކޮށްދިނީ ޒޯރަން ނަޝީދު ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

Advertisement

މިއީ ގްރޫޕްގައި ބިލަބޮންގގެ ދެވަނަ މޮޅެވެ. ކުރީ ޣިޔާސުއްދީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުންވެސް އެ ޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. ދެ މެޗުން މޮޅުވެފައިވާ ބިލަބޮންގއާއި އިސްކަންދަރަށް ހަ ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، އިސްކަންދަރު އެއް ވަނާގައި އޮތީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ. މި ގްރޫޕްގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް