ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:38
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ: ޔުނައިޓެޑަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވޭ
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ: ޔުނައިޓެޑަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވޭ
އޭއެފްޕީ
ޔޫރޮޕާ ލީގް
އިނގިރޭސި ކުލަބަކަށް ކޯޗުކޮށްދޭނަމަ އޮތީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް: ޒަވީ
 
ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށްވާން ފުރުސަތު ލިބުނު

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައާމެދު އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި އިނގިރޭސި ޓީމަކަށް ކޯޗުކޮށްދޭނަމަ އެ ކުލަބަކަށްވާނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކަމަށް ސްޕޭނުގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މި ދެ ޓީމު މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޒަވީ ބުނީ ގަތަރުގެ އަލްސާދު ދޫކޮށް ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށްވާން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އެއިރު އަހަރެން ވިސްނީ ހަމައެކަނި ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން. އިނގިރޭސި ކުލަބަކަށް ކޯޗުކޮށްދޭނަމަ އެންމެ ގާތީ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗަކަށްވުން. (މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސްޕޭން ކޯޗު) ޕެޕްގާޑިއޯލާ އާއި (އާސެނަލްގެ ސްޕޭން ކޯޗު މިކޭލް) އާޓެޓޭ ފަދައިން އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އަށް އަހަރެން ޝައުގުވެރިވަން
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ

މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވި ކޯޗަކީ ނެދަލޭންޑްސްގެ އެރިކް ޓެންހަގެވެ. ޒަވީ ބުނީ ޓެން ހާގްގެ ކޯޗުކަމުގައި ޔުނައިޓެޑުން ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަކީ މޮޅު ކޯޗެއް. އޭނާ އެދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން. ޑިފެންސާއި އެޓޭކަށް ބަލާއިރު ވެސް ޔުނައިޓެޑުން ބަދަލުތަކެއް އެބަފެނޭ. އަހަރުމެން މި މެޗަށް ނުކުންނަންޖެހޭނީ އެކަންކަމާމެދު ވިސްނައިގެން
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ޒަވީ ބުނީ ބާސެލޯނާއިން މި ސީޒަނުގައި ދައްކާ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކެޓި ނަމަވެސް ޔޫރޮޕާ ލީގަކީ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ މުބާރާތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި 11 ޕޮއިންޓާއެކު ބާސެލޯނާ ތާވަލުގެ ކުރީގައި އޮތް ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ތިން ވަނާގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް