ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 23:14
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ އިން ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ބާރު ރައީސް އަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފި
 
އެ ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޝިޒު
 
ގާރާރު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި 81 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކު

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓީކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ބާރު އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަށް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި އެ ނިންމުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ، އެ ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި 81 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. އެމްޑީޕީ އިން ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ބާރު ރައީސް ޞާލިހު އަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޝިޒުއެވެ. އެ ގަރާރު ގައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ނާޝިޒް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާއި ނުވަތަ ސިޔާސީ ލީޑަރަކާއި ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގެ ލީޑަރަކާއެކު އިއްތިހާދުވާން ފެންނަ ހާލަތުގައި، އެމްޑީޕީގެ ނަމުގައި އެ ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުމާއި، އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ބާރު އެމްޑީޕީހެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަށް ދިނުމަށް ގައުމީ މަޖިލީހުން އިގުރާރުވުމަށް ހުށަހަޅާ ކަމަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޞާލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ ކޯލިޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. އަދި ދައުރު ފުރިހަަމަކުރެއްވުމާއި ގާތް ވެފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ދަނީ ކޯލިޝަން އާއި އެކުގައެވެ. ރައީސް ވަނީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު ކޯލިޝަން އާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އެއްޕާޓީ އަކަށް އެކަނި ވެރިކަން ނުހޯދޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް