ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:31
ޔުނައިޓެޑުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
ޔުނައިޓެޑުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
ޓެން ހާގް ބޭނުންވަނީ ޔުނައިޓެޑުގައި "މޮޅުވުމުގެ ސަގާފަތެއް" އުފެއްދުމަށް
 
ޓެން ހާގް ބުނީ އަބަދު ވެސް "އަހަރެން" އޭ ބުނަން ބޭނުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ "އަހަރަމެން" އޭ ބުނެ، އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކަމަށް

ބޭނުންވަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގައި މޮޅުވުމުގެ ސަގާފަތެއް އުފައްދަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުގައި އޭނާ ހުރީ ހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި، ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑު ކަހަލަ ބޮޑު ކުލަބެއްގައި ބޭނުންވީ އައު ޗެލެންޖެއް ނަގަން ކަމަށާއި، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ހޯދިފައި ވަނީ މަދު ކާމިޔާބީތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޔުުނައިޓެޑުން އޮންނަ ޖެހޭ ހިސާބަށް ކުލަބް ގެންދެވޭނެ އެތައް ހުނަރެއް އެ ޓީމުގައި އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެކަނި ކަމަކީ ޓީމު ޓްރެއިނިން ކުރުން ނޫން ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ޓީމުގެ ސަގާފަތް ވެސް ބަދަލު ކުރަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޔުނައިޓެޑުގައި އޮންނަން އެދެނީ މޮޅުވުމުގެ ސަގާފަތެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އަމާޒަކީ އެއީ ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ އަބަދު ވެސް "އަހަރެން" އޭ ބުނަން ބޭނުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ "އަހަރަމެން" އޭ ބުނެ، އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ޓެން ހާގް ބުނީ ޔުނައިޓެޑަކީ މޮޅު ކުލަބެއް ކަމަށާއި، ކުލަބުގެ އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންނެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑާއެކު ކާމިޔާބީތަކެެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް ވަގުތު ނަގާނެކަން ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުން އެދެނީ އެންމެ ކާމިޔާބު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވެސް ޗެލެންޖު ނަގަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަބަދު ވެސް އެމީހުންގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ވެސް ފެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމާ ޓެން ހާގް ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމު އަންނަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ވެސް ނެރެމުންނެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިވަގުތު ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޓީމު އޮތީ ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގަ އެވެ. ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑުން ނުކުންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 10:45 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް