ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 16:00
ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ސަރޖަރީތައް ނޫން އެހެން ސަރޖަރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ވަނީ އަންގާފައި
ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ސަރޖަރީތައް ނޫން އެހެން ސަރޖަރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ވަނީ އަންގާފައި
ޑެއިލީ މިރޯ
ލަންކާގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހާލަތު
ބޭހާއި އާލާތް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން، އަވަހަށް ކުރަންނުޖެހޭ އޮޕަރޭޝަންތައް ލަސްކުރަން ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި
 
ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ނިންމަން ޖެހޭނީ ކޮންސަލްޓަންޓާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް

ބޭހާއި ސާމާނު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އަވަސް ސާޖަރީތަކަށް އިސްކަންދީ، އަވަސް ނޫން ސަރޖަރީތައް ލަސްކުރުމަށް ލަފާދީފައިވާ ކަމަށް، ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކެހެލިޔާ ރަމްބުކްވެލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑެއިލީ މިރާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ނިންމަން ޖެހޭނީ ކޮންސަލްޓަންޓާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީން ހޮސްޕިޓަލް ސެކްޓަރަށް އަންގާފައި ވަނީ، ހާލަތަށް ވިސްނައި ވަކި ސަރޖަރީތަކެއް ދުވަސްކޮޅަކަށް ލަސްވެދާނެތޯ ބަލަން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރުންގެ ޖަމްއިއްޔާ (ޖީއެމްއޯއޭ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ޗަމިލް ވިޖެސިންހަ ވިދާޅުވީ މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވިނަމަވެސް، އިޖުތިމާއީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އަވަސް ނޫން ހުރިހާ ސާޖަރީއެއް ލިމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައިވެސް ކެންސަރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި، ސިޒޭރިއަނާއި، ކާޑިއަކް ސާޖަރީ ފަދަ ކުއްލި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ޑރ. ވިޖެސިންހަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް