ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:07
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ޓްރޮސާޑް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ޓްރޮސާޑް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޓްރޮސާޑް އާސެނަލްއަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ލަނޑުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ
އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު

ލެއަންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް އާސެނަލްއަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ގޯލުން ބްރެޓްފޯޑް އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.

ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްއާއި ބްރެންޓްފޯޑް ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްއިން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުމެ ދެވަނަ ހާފްގައި ޓްރޮސާޑް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުޅެން ނުކުމެ އޭނާ ލަނޑުޖެހީ 66 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އެކަމަކު 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޯނޭ ލަނޑު ޖަހާ އާސެނަލް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިއެވެ. މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ހައްގުވާވަރަށް އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ބްރެންޓްފޯޑުން ކުޅުނެވެ.

މެޗުން ލިބުނު ޕޮއިންޓާއެކު އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 21 މެޗުން 51 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 45 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އާސެނަލްއާ ސިޓީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކުރާނެއެވެ.

ލީގުގައި ޗެލްސީއަށްވެސް މޮޅެއް ނުވެވުނެވެ. ވެސްޓްހޭމްއާ ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ޗެލްސީއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޖެނުއަރީ މަހު ޓީމާ ގުޅުނު ޔާއޯ ފެލިކްސްއެވެ. ޗެލްސީ މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓީ ކުރިން ޗެލްސީއަށް ކުޅުނު އެމާސަން ޖެހި ގޯލުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްގެންނެވެ. ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ކުރިމަތިލީ ބޮޑު ބައްޔަކާއެވެ. ލެސްޓަރ ސިޓީ އަތުން ބަލިވީ 4-1 ނެވެ. ލީގު ތާވަލްގައި ޗެލްސީއޮތީ ނުވަ ވަނައިގައެވެ. ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ފަސް ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް