ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 06:42
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން
ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅުވައިދިނުން
އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅުގެ ދަނޑުވެރިކަމުން ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ މަޝްރޫޢެއް
 
މިޕްރޮގްރާމްގެ އެއް މަގްސަދަކީ ދަނޑުވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅުވައިދީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ގުޅުން ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ގާއިމުކޮށްދިނުން
 
މި ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅުކަމުގައިވާ ހއ ، ހދ، އަދި ށ އަތޮޅުގެ 26 ރަށަކަށް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިފާޑު) އާ ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށްގެންދާ "މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅުކަމުގައިވާ ހއ ، ހދ، އަދި ށ އަތޮޅުގެ 26 ރަށަކަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދަނޑުވެރިންނަށް ތަޢާރަފްކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމްގެ އެއް މަގްސަދަކީ ދަނޑުވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅުވައިދީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ގުޅުން ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ގާއިމުކޮށްދިނުމެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިރަޖިސްޓްރީގެ ޒަރީޢާއިން ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާ ބޭސް އެއް ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރި ވިޔަފާރިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަލީގައި ދަނޑުވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅުވައިދެވި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ ޕްލެޓް ފޯމެއް ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިޑާޓާ ބޭސްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޖަޕާނަށް