ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:50
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ސަންޗޯ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ސަންޗޯ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޕްރިމިއާ ލީގު
ލީޑްސް ކައިރިން ޔުނަައިޓެޑު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ސަންޗޯ
 
މެޗުގައި ސަންޗޯ ކުޅެން ނުކުމެފައި ވަނީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި މިހާރު ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުން އަންނަ ޔުނަައިޓެޑުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ލީޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ލީޑްސް އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ވިލްފްރިއެޑް ނިއޯންޓޯ އެވެ. އެއީ ޕެޓްރިކް ބަމްފޯޑް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގަައި ލީޑްސް އަށް ލީޑު ފުޅާ ކުރެވުނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިއޯގޯ ޑަލޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މާކަސް ރަޝްފޯޑު ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ޔުނައިޓެޑަށް އުންމީދު ހޯދައިދީފަ އެވެ. މިވަގުތު ރަޝްފޯޑު އަންނަނީ ވެސް ރަނގަޅު ފޯމެއް ގައި ކުޅެމުންނެވެ. އޭގެ 8 މިނެޓު ފަހުން މެޗުން ޔުނައިޓެޑު ސަލާމަތްކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ޖޯޑަން ސަންޗޯ އެވެ. މެޗުގައި ސަންޗޯ ކުޅެން ނުކުމެފައި ވަނީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވުމުން ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. ކުޅުނު 22 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 43 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ވަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ ޔުނައިޓެޑަށް ވުރެ މަދުން މެޗެއް ކުޅެގެން 45 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 50 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް