ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:31
ސެވިއްޔާ މެޗުގައި ބުސްކެޓްސް އަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތެރެއިން
ސެވިއްޔާ މެޗުގައި ބުސްކެޓްސް އަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތެރެއިން
ބާސެލޯނާ
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޔުނައިޓެޑު މެޗު ބުސްކެޓްސް އަށް ގެއްލޭނެ
 
މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ދޭއް ނުވަތަ ތިން ހަފްތާ އަށް ބުސްކެޓްސް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް އަށް ގެއްލޭނެ ކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ހޯމަ ދުވަހު ބުނީ ބުސްކެޓްްސް އަށް ލިބިފައިވާ ކުޑަހުޅުގެ އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވަންދެން އޭނާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ބުސްކެޓްސްގެ ވައަތު ފައިގެ ކުޑަ ހުޅަށް އަނިޔާވީ އެންމެ ފަހުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމުން ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ބާސެލޯނާ އިން ބުނީ މެޑިކަލް ޓީމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުލީލުތަކަށްފަހު ބުސްކެޓްސް އަށް އަނިޔާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބުސްކެޓްސް އެނބުރި ކުޅުމަށް އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ދޭއް ނުވަތަ ތިން ހަފްތާ އަށް ބުސްކެޓްސް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭގެ ކުރިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރަށުން ބޭރު މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ވިލަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ވެސް ބާސެލޯނާ ކުޅޭނެ އެވެ. އެ މެޗުގައި ވެސް ބުސްކެޓްސް އަށް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. އެ ޓީމު މިވަގުތު އޮތީ ސްޕެނިޝް ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް