ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 11:19
ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ބެންޒެމާ އަދި އެއް ނަންބަރު ގޯލް ކީޕަރު ކޯޓުއާ
ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ބެންޒެމާ އަދި އެއް ނަންބަރު ގޯލް ކީޕަރު ކޯޓުއާ
ރެއާލް މެޑްރިޑް
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބެންޒެމާ އާއި ކޯޓުއާ އަށް އަލް އަހްލީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެ
 
ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލް އަހްލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ރެއާލުން އެކުލަވާލި ސްކޮޑުގައި ވެސް މި ދެ ކުޅުންތެރިން ހިމަނާފައެއް ނުވޭ

ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަލް އަހްލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ އާއި އެއް ނަންބަރު ގޯލް ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.

މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ މެޗުގައި ނުކުޅެވެނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ. އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ބެންޒެމާ އަށް އަނިޔާވެފައި ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން ވެލެންސިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އެ މެޗުގައި ރެއާލްގެ ދެ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދިން ބެންޒެމާ އަށް އަނިޔާވެ މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ބަދަލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. ރެއާލްގެ އެއް ނަންބަރު ކީޕަރު ކޯޓުއާ އަށް އަނިޔާވީ ލީގުގައި އެ ޓީމު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުމުގައި އަނިޔާވެ ކޯޓުއާ އަށް އެ މެޗުގައި ނުކުޅެވުނެވެ. އެ މެޗުން ބަލިވެ ރެއާލަށް ވަނީ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަ ކުރުމަށް ލިބުނު ފުުރުސަތު ގެއްލިފަ އެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލް އަހްލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ރެއާލުން އެކުލަވާލި ސްކޮޑުގައި ވެސް މި ދެ ކުޅުންތެރިން ހިމަނާފައެއް ނުވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރެއާލްގެ ބައެއް އެހެން ކުޅުންތެރިނަށް ވެސް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާލަންޑް މެންޑީ، އެޑާ މިލިޓާއޯ، ލޫކަޒް ވަޒްކުއޭޒް ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ. ރެއާލްގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ވަނީ ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އޭނާ ބުނީ، ވާދަވެރިކޮށް ދާ ދަނޑިވަޅުގައި ގާތް ގާތުގައި މެޗު ކުޅެން ޖެހުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ރެއާލުން އަލް އަހްލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް