ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 20:59
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާ 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ފުވައްމުލަކުގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/2,100,000ރ (ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 21ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ ފެބްރުއަރީ 6 އަށެވެ. ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަން ހާމަކޮށް, އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މި އިއުލާންގައި ވާގޮތުން މި މަސައްކަތަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ ނެޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ (އެން.ސީ.ބީ) އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  -/500 ރުފިޔާ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)ގެ ނޮން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 21 ފެބުރުވަރީއާ ހަމައަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:00ން 14:00ށް، މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް (ބަނޑޭރި ޕޭ)  މެދުވެރިކޮށެވެ. 

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/2,100,000ރ(ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 148 ދުވަހެވެ.

Advertisement

ބިޑުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 23 ފެބްރުވަރީ 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00:00ގައި، މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި 800 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް މިވަނީ ބިޑް ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް