ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 08:06
ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗުގައި ކަސެމީރޯ އަށް ރަތް ކާޑު ދައްކަނީ
ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗުގައި ކަސެމީރޯ އަށް ރަތް ކާޑު ދައްކަނީ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ކަސެމީރޯ އަށް އެކަނި ރަތް ކާޑު ދެއްކުން ޓެން ހާގަށް ގޯސް
 
މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއިން މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަސެމީރޯ އަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލައިފައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކަސެމީރޯ އަށް އެކަނި ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުން އެރިކް ޓެން ހާގް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން 2-1 އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް ބަލިކުރި މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއިން މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަސެމީރޯ އަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. ކާޑުގެ ސަބަބުން ކަސެމީރޯ އަށް ތިން މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ކުރިމަތިވާނެ އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ވެސް ހަމަނުޖެހުން ކުރިއަށް ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ޓީމުގެ ވެސް ބައެއް ކުޅުންތެރިން އިމުން ބޭރުވެ، ތަޅާ ފޮޅަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތެރެއިން ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލީ އެންމެ ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ، އެކަން އޭނާ އަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ އެކަމާ ގުޅިގެން ކަސެމީރޯ އަށް ރަތް ކާާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލިއިރު، އެ އަމަލު ހިންގި އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކަސެމީރޯ އަށް ރަތް ކާޑު ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލިއިރު، އެހެން ބައިވަރު ކުޅުންތެރިން ވެސް ޖެހޭނެ ހަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން ފޮނުވާލަން. ނިންމުން ނިންމަން ޖެހޭނީ އެއްގޮތަކަށް.
އެރިކް ޓެން ހާގް / މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ޕެލެސްގެ ޖޯޑަން އަޔޫ އަށް ވެސް ރަތް ކާޑު ދައްކަން ޖެހޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އަޔޫ އަށް ވެސް ޖެހޭނީ ރަތް ކާޑު ދައްކަން ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ އެ ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ކަސެމީރޯ އަމަލު ކުރި ގޮތަށްވުރެ، އަޔޫ އަމަލު ކުރި ގޮތް މާ ގޯސް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ރަނގަޅަށް ބެލެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވީއޭއާރުގެ ނިންމުން ވެސް ތެދުވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަމުގެ ތެރޭގައި ކަސެމީރޯ އުޅުނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އަދި ތަޅާ ފޮޅަން މަސައްކަތް ކުރި އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް ހުއްޓުވަން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކަސެމީރޯ މަސައްކަތް ކުރީ އެތަނުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގިޔަ ނުދޭން ކަމަށާއި، އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަނިޔާ ކުރުމަށް ކަސެމީރޯ ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

ޓެން ހާގް ބުނީ ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެކުވެގެން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އިހުސާސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެފަދަ ވަގުތުތަކަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ވަގުތެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ އެކަކު އަނެކަކަށް މިސާލު ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ވަނީ ވީއޭއާރާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މެޗުގައި ވީއޭއާރުން އެކަން ބަލާފައިނުވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް