ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 22:52
ޔުނައިޓެޑްގެ ދެވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ރަޝްފޯޑް
ޔުނައިޓެޑްގެ ދެވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ރަޝްފޯޑް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކުވެސް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މޮޅު
 
ރަތްކާޑް ދެއްކީ ކަސެމީރޯއަށް

ފަހު 20 މިނިޓް ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެގެން ވެސް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެ, ރޭހުގައި ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ނިންމާލަން ޖެހުނު މެޗުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 2-1 ނެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ހަތްވަނަ މިނިޓްގައި ޔުނައިޓެޑުން ލީޑް ނެގީ ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ޕެނަލްޓީކާމިޔާބުކުރީ ބުރުނޯ ފެނާންޑޭޒްއެވެ. މިއީ ވިލް ހިއުސް އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން, ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ލީޑް ފުޅާކުރީ ރަޝްފޯޑްއެވެ. އެކަމަކު ޔުނައިޓެޑަށް މައްސަލަ ކުރިމަތިވީ ޓީމް މުޅިން ބަދަލުކޮށްލި މިޑްފީލްޑަރ ކަސެމީރޯއަށް 70 ވަނަ މިނިޓްގައި ސީދާ ރަތްކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެމުން ދަނިކޮށް, 76 ވަނަ މިނިޓްގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ލަނޑު ޖެހީ ޝުލަޕްއެވެ. ކަސެމީރޯއަށް ޑޮމެސްޓިކް މުބާރާތްތަކުން ތިން މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް އަންނާނެއެވެ.

މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. އެއީ 42 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިންވަނައިގައި އޮތް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 42 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް