ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 18:26
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮޑިޝަން ގެ ތެރެއިން
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮޑިޝަން ގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮޑިޝަން ބާއްވައިފި
 
މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތަކުން 20 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
 
އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަަޙައްދެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮޑިޝަން ބާއްވާފައިފިއެވެ.

ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އޮޑިޝަން ބާއްވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނެވެ. މި އޮޑިޝަންގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ އިބްރާހީމް ޝިފާއު، މުހައްމަދު ނައީމް އަދި މުހައްމަދު ވަހީދުއެވެ. މިއީ 16 އަހަރާ 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ގދ. ތިނަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ބ އޭދަފުށި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، އަދި މާލެ ސިޓީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަަހައްދެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާން މުބާރާތްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތަކުން 20 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ގާރީން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް