ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 15:39
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް އަދި ވަރާން
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް އަދި ވަރާން
ޔުނައިޓެޑު
ޓެން ހާގް ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ވަރާން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމަކީ ޔުނައިޓެޑަށް ރަނގަޅު ކަމެއް
 
ޓެން ހާގް ބުނީ ވަރާން އަކީ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔެެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް މިހާރި އަމިއްލަ އަށް ކަންކަން ނިންމޭނެ ކަމަށް

ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމަކީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ޔުނައިޓެޑަށް އެއީ ރަނގަޅު ޚަބަރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުޓުބޯޅައިގައި ވަރާން ވަނީ ކުލަބާއެކު އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައި ކަމަށެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލެވެލަށް ބެލި ނަމަވެސް ވަރާން ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިކަން ފާހަގަކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ، ވަރާންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ވަރާން ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް އެތައް ގޮތަކުން ޤުރުބާނީ ވެފައި ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ވަރާން އެކަމުގެ ވާހަކަ އޭނާއާ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ދެއްކި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމުގެ މާބޮޑު ވާހަކައެއް ވަރާންއާ އޭނާއާ ދެމެދު ނުދެކެވޭ ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ވަރާން އަކީ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔެެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް މިހާރު އަމިއްލަ އަށް ކަންކަން ނިންމޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް ބާލަ ނަމަ، އަހަރެންނަށް ހީވަނީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚަބަރެއްހެން.
އެރިކް ޓެން ހާގް / މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ، މިއަދާ ހަމަ އަށް ވެސް ވަރާންގެ ކެރިއަރަށް އޭނާ އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަަމަވެސް އަދިވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެތައް ކަމެއް ހާސިލް ކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ، ވަރާން އަކީ ވަރަށް އުންމީދުގައި ހުރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ވަރާން ބޭނުން ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ވަރާން އޭނާ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ވަރާން އަށް ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 93 މެޗުގައި ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ވަރާން ވަނީ ފްރާންސްއާއެކު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތާއި، 21-2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ފްރާންސް ޓީމުގައި ހިމެނިފަ އެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ފްރާންސް އަށް ލިބުނީ ދެ ވަނަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް