ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 22:54
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން
އެމްއައިޓީޑީސީ
ސަވާދިއްތަ ދަތުރު
ސަވާދިއްތަ ދަތުރު ފަށާނީ ލަންދޫ އިން، ކުލަ ގަދަ ހަރަކާތް ތަކާއި އެކު
 
މި ދަތުރުގެ މި ފަހަރުގެ ތީމްގައި ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ އެކި ކުޅިވަރުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރު ކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
 
މިއީ ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ބުނޭ

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން އިންތިޒާމްކުރާ ޔޮޓް ރެލީ، "ސަވާދީއްތަ ދަތުރު" ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން, 12 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮޑި އާއި އެކު މާރޗް މަހު ފަށާނެ ކަމަށާއި ދަތުރު ފަށާނީ ނ.ލަންދޫ އިން ކަމަށް އެމްއަޓީޑީސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވީ ސަވާދިއްތައިގެ މިފަހަރުގެ ދަތުރު ކުރިއަށް ދާނީ މާރޗް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަަމަށެވެ. ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގައި މި ފަހަރު މުޅިން އަލަށް ރާއްޖެ އަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ކަޓަމަރާން އެއް ބައިވެރިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ފަހަރު ދަތުރުތައް ފަށާނީ ލަންދޫ އިން ކަަމަށާއި ސަވާދިއްތަ ދަތުރު ފެށުމަށް ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ހަރަކާތެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ދަތުރުތައް ނިންމާލުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާމިގިއްޔަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަވާދިއްތައިގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭނީ ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމަށާއި ރަށްތަކުން ތިބީ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުޚަބާ ކިޔަން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރަށް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަހަރު 9 ރަށަކަށް ދަތުރުކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރާއިދު ވިދާޅުވީ އެރަށްތަކަކީ ނ. ލަންދޫ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބ. ގޮއިދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދަނގެތި، އދ. ދިގުރަށް އަދި އދ. މާމިނގިލި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އަރިއަތޮޅަށް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ދަތުރުގައި ވެސް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ބައިވެރިން ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަން ގައި ޔޮޓުތައް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ހއ. އިން ފެށިގެން ނ. އަތޮޅާ ހަމައަށެވެ. އެ ދަތުރަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރެއް ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި ރަށްތަކުން ތިބީ އެފަދަ ފުރުސަތަކަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ބުނެއެވެ.

މި ދަތުރުގެ މި ފަހަރުގެ ތީމްގައި ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ އެކި ކުޅިވަރުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރު ކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ފަންތިއަކާއި ގިންތިއެއްގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ރާއްޖެ ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެކަން ދައްކުވައިދޭނެ ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް