ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 05:18
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ހަސަން އަލީ
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ހަސަން އަލީ
ޕޮލިސް
ހަސަންފުޅު ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް
ހަސަންފުޅު ހޯދުމަށް މަތިވެރީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކާއި ގެތައް ބަލައިފި
 
އޭނާ ހޯދުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ރަށުގެ ފަޅުތެރެ ބަލާފައިވޭ
 
ޙަސަން ޢަލީ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ހާއިރު

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ އއ. މަތިވެރި ހަސަން އަލީ(ހަސަންފުޅު) ހޯދުމަށް ފުލުހުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކާއި ގޭބިސީތައް ބަލައިފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އުމުރުން 73 އަހަރުގެ އއ މަތިވެރި ރިވެލި ހަސަން އަލީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ފެބުރުވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ 09:37 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން އޭނާ ފެނިފައިނުވާކަމަށެވެ.

ޙަސަން ޢަލީ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ހާއިރުކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އޭނާ ހޯދުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ރަށުގެ ފަޅުތެރެ ބަލާފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ޙަސަން ޢަލީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ މަތިވެރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ނަންބަރު 9994875 ގުޅާ އެ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހަސަންފުޅަކީ ދާ އަޅައިގެން މަސް ހިފަންދާ މީހެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި