ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 16:44
ލޭއޮހުރުވުމަށް ދިއުމަށް ގޮވާލީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު މަރިޔަމް ޝިއުނާ
ލޭއޮހުރުވުމަށް ދިއުމަށް ގޮވާލީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު މަރިޔަމް ޝިއުނާ
އެމްވީކްރައިސިސް
ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ދާން ގޮވާލި މައްސަލަ
ރައީސާ ދެކޮޅަށް ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ދާން ގޮވާލި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި
 
ޝިއުނާ ވަނީ އެ ޓުވީޓް ފަހުން ޑިލީޓްކޮށްފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ ދެކޮޅަށް ލޭއޮހުރުވުމަށް ދިއުމަށް ގޮވާލި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ރައީސާ ދެކޮޅަށް ލޭއޮހުރުވުމަށް ދިއުމަށް ގޮވާލައި ޓުވީޓްކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު މަރިޔަމް ޝިއުނާއެވެ. ޝިއުނާ ކުރި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ "ރައީސް ސާލިހު ހަމަ ބިމަށް ތިރިކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި، ޓްވީޓް ކުރަން ތިބެގެން ވާކަށް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި ލޭއޮހުރުވުމަކުންވެސް ބަދަލު ކުރަން ވެއްޖެ" ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ "ނަންނަޒީވް"ގެ ނަމުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ޓުވިޓަރ ހެންޑްލްއަކުން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޓުވީޓާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޝިއުނާ ވަނީ އެ ޓުވީޓް ފަހުން ޑިލީޓްކޮށްލުމަށްފަހު އެހެން ޓުވީޓެއް ކޮށްފައެވެ. އެ ޓުވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ "ކުރިން ބުނި އެތި ކެންސަލް" ކަމަށެވެ. އަދި ޓުވީޓް ޑިލީޓްކޮށްލީ ބައެއް މީހުންނަށް އެއިން ނުބައި މާނަ ނެގިގެން އުޅޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ގުޅަމުންދާތީ ކަމަށާއި، ހަރުކަށި މާނައެއް ނެގުނުނަމަ މައާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ހަރުކަށި އަމަލެއް ހިންގާ ވާހަކަ ނޫންކަމަށާއި، ގައުމަށްޓަކައި ގުރުބާންވުން ވެސް އޮންނަ ކަމަށް ޝިއުނާ ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ތަރޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް (އެމްޓީޑީ)ން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، ދީނުގެ ނަމުގައި ލޭއޮހުރުވުމަށް ދާން ގޮވާލި މައްސަލަ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޝިއުނާ ކޮށްފައިވާ މި ޓުވީޓާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުންނާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
36%
0%
18%
23%
5%
18%
ކޮމެންޓް
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:42
ލަތީފް
މިމަންޖެ މިޒާތުގެ ބަސްތައްބޭނުންކުރާތާ ކިތަންމެދުވަހެއް ސިޔާސީވާންއުޅެގެންގޮސް ކޮސްގޮވާތާކިތަންމެދުވަހެއް