ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 00:36
މާސެލް ސަބިޓްޒާ
މާސެލް ސަބިޓްޒާ
ޓްވީޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މާސެލް ސަބިޓްޒާ ޔުނައިޓެޑަށް ދޫކޮށްލަން ބަޔާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސަބިޓްޒާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާއިރު، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އޭނާ ހޯދާނެ މާއްދާ އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމަނާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އައި އޮސްޓްރިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މާސެލް ސަބިޓްޒާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

ސަބިޓްޒާ ބަޔާން ދޫކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މިއީ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެންމާކުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދިގު މުއްދަތަށް ދާން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުލަބުން ހޯދާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ސަބިޓްޒާ ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބަޔާނާއެކު ކުރި މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދެ ކުލަބަށް ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސަބިޓްޒާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާއިރު، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އޭނާ ހޯދާނެ މާއްދާ އެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމަނާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ސަބިޓްޒާ މިހާރު ހުރީ ޔުނައިޓެޑުގައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އާރްބީ ލައިޕްޒިގް ދޫކޮށް އޭނާ ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ސަބިޓްޒާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 54 މެޗުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މި ސީޒަންގައި ބަޔާންގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ލިބެނީ ވެސް މަދު މެޗުތަކެއްގަ އެވެ. ބަޔާނާއެކު އޭނާ ވަނީ 22-2021 ވަނަ ސީޒަނުގެ ޖަރުމަނު ލީގާއި، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑީއެފްއެލް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޮސްޓްރިއާގެ ޤައުމީ ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނޭ ސަބިޓްޒާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޤައުމީ ޓީމަށް 68 މެޗު ކުޅެދީ 12 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
50%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް