ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:50
ނަޕޯލީ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑަށްފަހު ސިމެއޯން
ނަޕޯލީ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑަށްފަހު ސިމެއޯން
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ސެރީ އޭ
ފަހުވަގުތު ރޯމާ ބަލިކޮށް އެއްވަނައިގައި ނަޕޯލީގެ ލީޑް 13 ޕޮއިންޓަށް
 
ނަޕޯލީ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 53 ޕޮއިންޓާއެކު

ފަހުވަގުތު ރޯމާ ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ސެރީ އޭ ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި ނަޕޯލީގެ ލީޑް 13 ޕޮއިންޓަށް ފުޅާކޮށްފިއެވެ.

1-1 ން އެއްވަރުވާންދިޔަ މެޗު ނަޕޯލީން ކާމިޔާބުކުރީ މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ސިމެއޯން ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަޕޯލީއަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ވިކްޓަރ އޮސިމްހެންއެވެ. މިއީ އޭނާ މިސީޒަންގައި ޖެހި 14 ވަނަ ލަނޑެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފްގައި ރޯމާގެ އެލް ޝާރަވީ ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ.

ނަޕޯލީ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 20 މެޗުން 53 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރާ އިންޓަރ މިލާނަށް 20 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 40 ޕޮއިންޓެވެ. ރޯމާ އޮތީ ހަ ވަނައިގައެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައަކާ ދެމެދު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް