ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:43
އިޓާލިއަން ލީގުގައި އޭސީ މިލާނުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިޓާލިއަން ލީގުގައި އޭސީ މިލާނުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
އިޓާލިއަން ލީގު
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސަސުއޯލޯ އަތުން ބަލިވެ އޭސީ މިލާން ހަތަރު ވަނަ އަށް ވެއްޓިއްޖެ
 
ސަސުއޯލޯ އަތުން މިލާން ބަލިވީ 5-2 އިން

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސަސުއޯލޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އޭސީ މިލާން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވެސް ބަލިވެފައި އޮތުމުން، ސަސުއޯލޯ މެޗަށް ނުކުތްއިރު މިލާން އޮތީ ޕްރެޝަރުގަ އެވެ. ސަސުއޯލޯ އަތުން މިލާން ބަލިވީ 5-2 އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި މިލާންގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް އޮލީވިއޭ ޖިރޫޑު ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ވަނީ އޭނާ އޮފްސައިޑު ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަސުއޯލޯގެ ގްރެގޮއިރް ޑެފްރެލް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފަ އެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ޑޭވިޑް ފްރަޓެސީ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ސަސުއޯލޯގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފަ އެވެ. ސަސުއޯލޯ އިން ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހި ފަހުން ޖިރޫޑް ވަނީ މިލާނަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދީ ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ސަސުއޯލޯގެ ޑޮމެނިކޯ ބެރާޑީ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ސަސުއޯލޯގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު އާމަންޑް ލޮރިއެންޓޭ ޖަހައިދިނީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގަ އެވެ. މެޗުގެ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލާންގެ އަންޓޭ ރެބިކް ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، މިފަހަރު ވެސް ވީއޭއާރުން ނިންމީ ލަނޑު ބަލައިނުގަތުމަށެވެ. މެޗުގައި ސަސުއޯލޯގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު މަތިއުސް ހެންރީކޭ ޖެހީ 79 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. މިލާންގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު 81 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ޑިވޮކް އޮރިގީ އެވެ.

މެޗުން ބަލިވެ މިލާން ވަނީ ހަތަރު ވަނަ އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އެއީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ލީގުގައި އެޓަލަންޓާއިން ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރުމުންނެވެ. ސަމްޑޯރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެޓަލަންޓާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނައިގައި މިލާން އޮތީ ކުޅުނު 20 މެޗުން 38 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް އެޓަލަންޓާ އަށް ވެސް ލިބެނީ ހަމަ 38 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ފައިދާ ލަނޑުން އެ ޓީމު ކުރި ހޯދަނީ އެވެ. ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގައި މިހާރު އޮތީ އިންޓަ މިލާން އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ނަޕޯލީ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް