ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:40
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ތައްޓާއެކު ޖޮކޮވިޗް
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ތައްޓާއެކު ޖޮކޮވިޗް
ރޮއިޓާރސް
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން
ދިހަ ވަނަ ފަހަރަށް އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ކާމިޔާބުކޮށް ޖޮކޮވިޗް ރެކޯޑާ ވެސް ހަމަކޮށްފި
 
މިއީ ޖޮކޮވިޗް އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ފައިނަލްގައި ކުޅުނު 10 ވަނަ ފަހަރު

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުން މޮޅުވެ، ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުގެ ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޖޮކޮވިޗް ވަނީ ފައިނަލްގައި ސްޓެފާނޯސް ސިޓްސިޕާސް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ފައިނަލް މެޗު ޖޮކޮވިޗް ކާމިޔާބުކުރީ 6-3، 7-6 އަދި 7-6 އިންނެވެ. މިއީ ޖޮކޮވިޗް އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ފައިނަލްގައި ކުޅުނު 10 ވަނަ ފަހަރެވެ. ދިހަ ފަހަރު ވެސް އޭނާ ވަނީ ފައިނަލުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ޖޮކޮވިޗް އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ކާމިޔާބު ކުރި އަހަރުތަކަކީ 2008، 2011، 2012، 2013، 2015، 2016، 2019، 2020، 2021 އަދި 2023 އެވެ. އެންމެ ފަހުން އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ މެޗަކުން ޖޮކޮވިޗް ބަލިވެފައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

މިއީ ޖޮކޮވިޗް އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބު ކުރި 22 ވަނަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ތައްޓެވެ. އެއާއެކު ޖޮކޮވިޗް ވަނީ ސްޕެއިންގެ ރަފައެލް ނަޑާލްގެ ރެކޯޑާ ވެސް އަރާ ހަމަކޮށްފަ އެވެ. ފައިނަލަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖޮކޮވިޗް ބުނީ މިއީ އޭނާގެ މުޅި ކެރިއަރުގައި ވެސް ކުޅުނު އެންމެ ވާދަވެރި، އެންމެ ޗެލެންޖިން ފައިނަލުގެ ގޮތުގައި ބުނެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އޮތް މުބާރާތުގައި ނުކުޅެ، މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅެ ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ވަނީ އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދިން އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި، އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ މި ކާމިޔާބީ ހޯދުނީ ވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށާއި، އަބަދު ވެސް އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު ކުރާ ކަމަށެވެ. ޖޮކޮވިޗް ދެކެނީ މިއީ އޭނާ އަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކު ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ ޖޮކޮވިޗަށް ލިބޭނެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ފަހުން ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ އަށް އޭނާ ޖެހިލާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް