ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 11:16
އާޖެންޓީނާ އިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލަނީ
އާޖެންޓީނާ އިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލަނީ
ޓްވީޓަރ
ކޮޕަ އެމެރިކާ
އަންނަ އަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތް އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި
 
މީގެ ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ އެމެރިކާގައި މުބާރާތް ބާއްވާފައި

އަންނަ އަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ކޮންމެބޯލް އިން ވަނީ އެމެރިކާގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ހުކުރު ދުވަހު ނިންމައިފަ އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް އެންމެ ފުރަތަަމަ ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ އިކުއެޑޯ އަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޤައުމުން ފަހުން ވަނީ މުބާރާތް އެ ޤައުމުގައި ބޭއްވެން ނެތް ކަމަށް އަންގައިފަ އެވެ. މިއީ ދެކުނު އެމެރިކާ އިން ބޭރުގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ވަނީ އެމެރިކާގައި މުބާރާތް ބާއްވާފަ އެވެ. އެފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް، މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ ޗިލީންނެވެ.

އެމެރިކާގައި މުބާރާތް ބޭއްވި ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ސީދާ ޖާގައެއް އެ ޤައުމަށް ނުލިބޭނެ އެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެބޯލްގެ 10 ޤައުމުގެ އިތުރުން ދެން ޖާގަ ލިބޭނީ، އުތުރު އެމެރިކާ ނޭޝަންސް ލީގާއި، ސެންޓްރަލް އެމެރިކާ އަދި ކެރީބިއަން ގައުމުތަކުގެ ތެރެެއިން ހަ ޓީމަކަށެވެ. އެމެރިކާ އަށް ޖެހޭނީ ހަ ޤައުމަކަށް ދޭ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ ބްރެޒިލްގަ އެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ތަށި ކާމިޔާބުކުރީ އާޖެންޓީނާ އިންނެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ޤައުމަކީ އާޖެންޓީނާ އާއި އުރުގުއޭ އެވެ. ކޮންމެ ޤައުމެއް ވެސް ވަނީ މުބާރާތުގެ ތަށި 15 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް