ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 12:55
ކޮންމެބޯލް އިން އެ އިދާރާގެ މިއުޒިޔަމްގައި ބަހައްޓަން ތައްޔާރު ކުރި މެސީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ސްޓެޗޫ
ކޮންމެބޯލް އިން އެ އިދާރާގެ މިއުޒިޔަމްގައި ބަހައްޓަން ތައްޔާރު ކުރި މެސީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ސްޓެޗޫ
ޓްވިޓަރ
ކޮންމެބޯލް
ކޮންމެބޯލްގެ ޚާއްސަ ޝަރަފެއް މެސީ އަށް، މެސީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ސްޓެޗޫ އެއް
ކޮންމެބޯލްގެ އިދާރާގައި ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ އާއި ޕެލޭގެ ސްޓެޗޫއާއެކު މެސީގެ ސްޓެޗޫ ވެސް ބަހައްޓަން ވަނީ ނިންމައިފަ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ކޮންމެބޯލާ)ގެ ޚާއްސަ ޝަރަފެއް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އަރުވައިފި އެވެ.

މެސީ އަށް އެ ޝަރަރު އަރުވާފައި ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ކޮންމެބޯލްގެ ހެޑުކުއާޓާގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ އިދާރާގެ ރައީސް އަލެހާންޑްރޯ ޑޮމިންގުއޭޒް އެވެ. މެސީ އަށް އެ ޝަރަފު އަރުވާފައި ވަނީ ދެކުނު އެމެރިކާ އަށް ނިސްބަތްވާ އާޖެންޓީނާ އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކު އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮންމެބޯލް އިން ވަނީ މެސީ އަށް ޚާއްސަ ދަނޑިއެއް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ލީޑާޝިޕް އަދި ކޮމާންޑުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެބޯލާ އިން އެރުވި ދަނޑިއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މެސީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޚާއްސަ ސްޓޭޗޫ އެއް ދައްކާލައިފަ އެވެ. އޭގެން ފެންނަނީ މެސީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު ހުންނަ މަންޒަރެވެ. މިއާއެކު ކޮންމެބޯލްގެ އިދާރާގައި ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ އާއި ޕެލޭގެ ސްޓެޗޫއާއެކު މެސީގެ ސްޓެޗޫ ވެސް ބަހައްޓަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މެސީ ބުނީ، މިކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް އޭނާ ހުވަފެނުގައި ވެސް ނުދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ އުންމީދެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ކުޑައިރުއްސުރެ ލޯބި ޖެހުނު ކުޅިވަރުގައި ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމައިގެން ކުރިއަށް ދާން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޭނުންވީ ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވާން ކަމަށާއި، އެއީ އޭނާ އެންމެ ލޯބި ކުރާ ކަންތައް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މެސީ ބުނީ، އޭނާ ދިގު މަގުތަކެއް ހުރަސް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުނދަގޫ ނިންމުންތަކުގެ ފަހަތުން ބަލިވާ ފަހަރު ވެސް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރީ ފަސް ބެލުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގޮސް ކާމިޔާބީ އަށް ވާސިލްވާން ކަމަށް ވެސް އުމުުރުން 35 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބުންޏެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މެސީގެ އިތުރުން އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ އަށް ވެސް ވަނީ ކޮންމެބޯލް އިން އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ އިނާމު ދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް