ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 11:45
ކޮންމެބޯލްގެ ރައީސް ޑޮމިންގުއޭޒާއި ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ކޮންމެބޯލްގެ ރައީސް ޑޮމިންގުއޭޒާއި ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ކޮންމެބޯލް
ކޮންމެބޯލްއިން ވެސް ބޭނުންވަނީ 2030ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ދެކުނު އެމެރިކާގައި ބާއްވަން
 
އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، ދެކުނު އެމެރިކާގެ ހަތަރު ގައުމުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކެނޑިޑެންސީއާމެދު އޭނާ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭކަމަށް

2030 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަން އެދެނީ ދެކުނު އެމެރިކާގައި ކަމަށް، ކޮންމެބޯލްއިން ބުނެފިއެވެ.

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، ކޮންމެބޯލްއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ އެ އިދާރާގެ 76 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައެވެ. ކޮންމެބޯލްއިން މިފަދައިން ބުނެފައިވާއިރު، އެ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ ހަތަރު ގައުމަކުން ގުޅިގެން ވަނީ ޖޮއިންޓް ބިޑެއް ކޮށްފައެވެ. އެއީ ދެކުނު އެމެރިކާ އަދި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ، އުރުގުއޭ، ޕެރަގުއޭ އަދި ޗިލީއެވެ. މި ހަތަރު ގައުމުގެ އިތުރުން، ސްޕެއިނާއި ޕޯޗުގަލް އިސްވެ އޮވެ ބިޑު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ގްރީސް، މިސްރު އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ވެސް އެ މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރުމަށް ބިޑުކުރާނެ ކަމަށް ބޭރުގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

Advertisement

ކޮންމެބޯލްގެ ކޮންގްރެސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެ އިދާރާގެ ރައީސް އަލެހާންޑްރޯ ޑޮމިންގުއޭޒް ވިދާޅުވީ، ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފެށުނީ ދެކުނު އެމެރިކާއިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުބާރާތަށް 100 އަހަރު ފުރޭއިރު، އެކަން ފާހަގަކުރަންވާނީ ދެކުނު އެމެރިކާގައި ކަމަށް ޑޮމިންގުއޭޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯގެ ވެސް ހާޒިރުގައެވެ. ޑޮމިންގުއޭޒް ވިދާޅުވީ އެކަމަށް އެހެން ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، ދެކުނު އެމެރިކާގެ ހަތަރު ގައުމުން ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކެނޑިޑެންސީއާމެދު އޭނާ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ އާންމު މިންގަނޑަކުން ވިސްނާނަމަ، ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިމަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަތަކާއި ތަޅާފޮޅުންވެސް އެއްފަރާތްކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު އެކުގައި ކުރިއަށްދެވޭނީ ކޮން މަގަކުންތޯވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފީފާއިން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ގައުމެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާ ކޮންގްރެސްގައި ނަގާ ވޯޓުންނެވެ. އެ ވޯޓުގެ ކުރިން ފީފާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޝޯޓްލިސްޓެއް ހަދާނެއެވެ. 2030 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ގައުމެއް ކަނޑައަޅާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ފީފާގެ ކޮންގްރެސްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް