ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 10:29
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މާޓިނޭޒް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މާޓިނޭޒް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ޓްވީޓަރ
އިޓާލިއަން ލީގު
ފަހަތުން އަރައި ކްރެމޮނީސޭ ބަލިކޮށް، އިންޓަ ދެ ވަނަ އަށް
 
އިންޓަގެ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖަހައިދިނީ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް މާޓިނޭޒް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކްރެމޮނީސޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އިންޓަ މިލާން ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކްރެމޮނީސޭގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އިންޓަ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ވެސް ކްރެމޮނީސޭ އިންނެވެ. ނަމަވެސް އިންޓަ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑު ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައި މެޗުން އިންޓަ މޮޅުކޮށްދީފަ އެވެ.

ކްރެމޮނީސޭ އިން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގަައި ޑޭވިޑް އޮކެރޭކޭ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭރިޔާ ބޭރުން އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ މަތީ ދަނޑީގައި ޖެހިފަ އެވެ. މެޗުގެ 21 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޓިނޭޒް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި އިންޓަ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފަ އެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ އެޑިން ޖެކޯ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް އިންޓަގެ ގޯލް ކީޕަރުގެ އަތުގައި ޖެހި ނުކުތް ވަގުތު ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. މެޗުން އިންޓަ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު މާޓިނޭޒް ޖެހީ 65 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ ޖެކޯ ދިން ބޯޅައެއް ކްރެމޮނީސޭގެ ޑިފެންޑަރަކު ކައިރިން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ވެސް މާޓިނޭޒް އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ އިންޓަ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 20 މެޗުން 40 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނަޕޯލީ އަށް ލިބެނީ 19 މެޗުން 50 ޕޮއިންޓެވެ. 38 ޕޮއިންޓާއެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އޭސީ މިލާން އޮތީ ތިން ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް