ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:46
ފްރެޑް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކަސެމީރޯއާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ފްރެޑް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކަސެމީރޯއާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް
ކަސެމީރޯގެ މޮޅު ކުޅުމާއި ގޯލްތަކުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އެފްއޭކަޕްގެ ފަސްވަނަ ބުރަށް!
 
ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 3-1 ން

ކަސެމީރޯގެ މޮޅު ކުޅުމާއި, ގޯލްތަކުން ރެޑިންގ އެފްސީ ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފަސްވަނަ ބުރުން މެންޗސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

3-1 ން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ގޯލްވެސް ދެވަނަ ހާފްގައި ޖެހީ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރ ކަސެމީރޯއެވެ. ފުރަތަމަ ގޯލް 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެންތަނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ދެވަނަ ގޯލް ޖަހަން ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނީ ފްރެޑްއެވެ. 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ދެވަނަ ގޯލް ޖެހީވެސް ފްރެޑްއެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ކުރިން ރެޑިންގ އެފްސީގެ އެންޑީ ކެރޯލްއަށް ވަނީ ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތްކާޑް ދައްކާފައެވެ.

މެޗަށްފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ޓެން ހާގުގެ ތައުރީފް އޮއްސާލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ޓީމާ ގުޅުނު މިޑްފީލްޑަރ ކަަސެމީރޯއަށެވެ. ކޯޗު ބުނީ ކަސެމީރޯގެ ހުރިހާ ތަޖުރިބާއަކާއެކު އޭނާގެ ބޭނުން ޓީމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ހިފެމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި ކަސެމީރޯގެ ސަބަބުން ޔުނައިޓެޑަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެކަމަށެވެ. ކަސެމީރޯއަކީ "ސްމާރޓް, އިންޓެލިޖެންޓް" ކުޅުންތެރިއެއްކަން ކޯޗު ޓެން ހާގް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ އިތުރުން ޓޮޓެންހަމާއި, ލެސްޓަރ ސިޓީއާއި, ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްވެސް ވަނީ ފަސްވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް