ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 05:43
75 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ހަވާލުކުރުން
75 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ހަވާލުކުރުން
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ
ހައުސިން ޔުނިޓު
ސ. ފޭދޫގައި 75 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި
 
މިއީ 121.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި 1،000 އަކަފޫޓު ހުންނާނެ

ސ. ފޭދޫގައި 75 ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި މިކަމަށްޓަކާ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ވިޝާން ނަސީމެވެ. އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ ޝިހާދް އިބްރާހިމްއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފޭދޫގައި މަލްޓި ސްޓޯރީ ބިލްޑިންގ އެއްގައި 75 އެޕާޓްމެންޓް ތަރައްގީކުރާނެއެވެ. 2 ލިފްޓު ހިމެނޭ މި އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރި ވިޔަފާރިތަކަށާއި، ބިލްޑިންގ ސަރވިސް އޭރިއާއަކަށް ޚާއްސަކުރާނެއެވެ.

މި އިމާރާތުގެ ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި 1،000 އަކަފޫޓު ހުންނާނެއެވެ. ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓެއް ޑިޒައިންކުރާނީ 3 ކޮޓަރިއާއި، 3 ފާހާނާ، ސިޓިން ރޫމް، ބަދިގެ، ކާގެ، ލޯންޑްރީ އަދި ސްޓޯރޫމެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މިއީ 121.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަސައްކަތް އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް