ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 22:46
ަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ
ރައީސްގެ ގޮވާލެއްވުމަކީ ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު އެމްޑީޕީ އެކުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިން ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް

ކުރިއަށް އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު އެމްޑީޕީގެ އެންމެން އެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އެފަދައިން ގޮވާލެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް ނިންމާލެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލު ވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިން ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ އިންތިޚާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީ އަށް ފަހު މާޒީ ފަހަތަށް ދޫކޮށްލާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސްގެ އިތުރުން ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފްވެސް ވަނީ އެ ހަރަކާތުގެ ތެެރެއިން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށްޓަކާ އެމްޑީޕީ އިން މަސައްކަތް ކުރަންވީ އެންމެން އެކުގައި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް