ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 11:18
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ބޮޑު ތަފާތަކުން މަޖީދިއްޔާ ބަލިކޮށް، ޣާޒީ ސްކޫލަށް ތިން ވަނަ މޮޅު
 
ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޣާޒީ ސްކޫލް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 8-0 އިން

އިންޓަ ސްކޫލް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޣާޒީ ސްކޫލް އިން ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގައި މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ޣާޒީ ސްކޫލް ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. މަޖީދިއްޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވީއިރު، މިއީ މުބާރާތުގައި އެ ޓީމުދެ ވަނަ ބައްޔެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޣާޒީ ސްކޫލް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 8-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ހާފެއްގައި ޣާޒީ ސްކޫލް އިން ވަނީ ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މެޗުގައި ޣާޒީ ސްކޫލްގެ މުޙައްމަދު އަލްހާމް އިބްރާހީމް އާއި މުޙައްމަދު އަޒްލާން އަލީ ވަނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހެޓްރިކް ހަދައިފަ އެވެ. ޣާޒީ ސްކޫލްގެ އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ މުޙައްމަދު އުނައިސް ބިން ނޫޙު އާއި މުޙައްމަދު ސަނީހު ޙަސަން އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޣާޒީ ސްކޫލާ ބާކީ ދެން އޮތީ މާފުށީ ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. މަޖީދިއްޔާ އަށް އޮތީ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އަދި އިމާދުއްދީން ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް