ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:26
ސަންޓޯސް
ސަންޓޯސް
ރޮއިޓާސް
ޕޮލެންޑު ޤައުމީ ޓީމު
ޕޮލެންޑުގެ ކޯޗަކަށް ސަންޓޯސް ހަމަޖައްސަނީ
 
އުމުރުން 68 އަހަރުގެ ސަންޓޯސް އެންމެ ފަހުން ހުރީ ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި

ޕޮލެންޑުގެ ކޯޗަކަށް ފެނާންޑޯ ސަންޓޯސް ހަމަޖައްސަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޕޮލެންޑުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވީ މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު އެވެ. އެ މަޤާމަށް ޕޮލެންޑުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ގެންނަން ބޭނުންވި ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ވެސް ސަންޓޯސްގެ ނަމެވެ. އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ޕޮލެންޑުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާއި، ސަންޓޯސްއާ ދެމެދު ކުރެވުނުއިރު މިހާރު ވަނީ އެެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޮލެންޑުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ސަންޓޯސް ހަމަޖައްސައި އެކަން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އުމުރުން 68 އަހަރުގެ ސަންޓޯސް އެންމެ ފަހުން ހުރީ ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މަޤާމުން އޭނާ ވެސް ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަށްފަހު އެވެ. ޕޯޗުގަލާއެކު ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ސަންޓޯސް ވަނީ އެ ޓީމާއެކު ދެ ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާއި، 19-2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޕޯޗުގަލް ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް