ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 13:32
ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލާޝިޕް ލިބުނު އެތުލީޓުން
ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލާޝިޕް ލިބުނު އެތުލީޓުން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ސްކޮލާޝިޕް ހަތް އެތުލީޓަކަށް
 
ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލާޝިޕް ދީފައި ވަނީ ބެޑްމިންޓަން، ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓ)، ޓެނިސް އަދި އެތުލެޓިކްސްގެ އެތުލީޓުންނަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ސްޕޯޓްސް ސްކޮލާޝިޕްގައި ހަތް އެތުލީޓަކު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

މިއީ ބީއެމްއެލް އަށް 40 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ތައާރަފް ކުރި ސްކޮލާޝިޕެކެވެ. މި ސްކޮލާޝިޕްގެ ބޭނުމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުން ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް އެތުލީޓުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލާޝިޕް ދީފައި ވަނީ ބެޑްމިންޓަން، ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓ)، ޓެނިސް އަދި އެތުލެޓިކްސްގެ އެތުލީޓުންނަށެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އިން ސްކޮލާޝިޕް ލިބުނު އެތުލީޓުންނަކީ މުޙައްމަދު ސާލިމް ޢަބްދުއް ޞަމަދު އަދި ޝުބާ މުޙައްމަދު ޝަރީފް އެވެ. ދެ ދެ އެތުލީޓުންގެ ޓްރެއިނިން ކުރިއަށް ދާނީ ޔުނައިޓެޑު އަރަބް އެމިރޭޓްސްގަ އެވެ. ޓީޓީން ސްކޮލާޝިޕް ލިބުނު ދެ އެތުލީޓުންނަކީ ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލް އަދި މޫސާ މުންސިފް އަޙުމަދު އެވެ. މި ދެ އެތުލީޓުންގެ ޓްރެއިނިން ކުރިއަށް ދާނީ ކްރޮއޭޝިއާގަ އެވެ. ޓެނިހުން ސްކޮޕާޝިޕް ލިބުނު އެތުލީޓަކީ ލަޔާން މުޙައްމަދު ޝާމިން އެވެ. ލަޔާންގެ ޓްރެއިނިން ކުރިއަށް ދާނީ ސްޕެއިންގަ އެވެ. އެތުލެޓިކްސް އިން ސްކޮލާޝިޕް ލިބުނު ދެ އެތުލީޓުންނަކީ މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ އާއި މުޙައްމަދު މިންހާލް ޝާމިން އެވެ. މި ދެ އެތުލީޓުންގެ ޓްރެއިނިން ކުރިއަށް ދާނީ ޖެމެއިކާގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމުތަކުގައި ހިމެނޭ އެތުލީޓުންނަށް އިތުރު ޓްރެއިނިން ދިނުމަށް ސަރުކާރާއި، އެސޯސިއޭޝަންތަކުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ "އަރުތަ" ޕްރޮގްރާމް އިން ވެސް ގިނަ އެތުލީޓުންނަށް އަންނަނީ ފުރުސަތު ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 16:07
އަސްލު ވާހަކަ
މި ރާއްޖޭގަ ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅުން ތެރިންނަށް ތިޔަކަލަގެ ސްކޮލާސިޕް އެއް ދެނީ ކޮން އިރަކުން ބާ