ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 10:20
އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ހިރިޔާއާއި އަހުމަދިއްޔާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު
 
ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެެޗު އެއްވަރުވީ 1-1ން

އިންޓަރ ސްކޫލް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހިރިޔާ ސްކޫލާއި އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

މިއީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގައި މި ދެ ޓީމުގެވެސް ދެވަނަ މެޗެވެ. ހިރިޔާ ސްކޫލުން ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުގައި ވަނީ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާ ވާދަކޮށް، އެއްވަރުވެފައެވެ. އަހުމަދިއްޔާގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަނީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެެޗު އެއްވަރުވީ 1-1ންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހައި ކުރި ހޯދީ އަހުމަދިއްޔާއިންނެވެ. މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަަގައިދިނީ ހުސައިން އާލް މުހައްމަދު މާހިދެވެ. ނަމަވެސް ހިރިޔާއިން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި ލަނޑެއް ޖަހައިގެން މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދާފައެވެ. މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އަހުމަދު އަލްތަފް އަޒީމެވެ.

މުބާރާތުގައި އަހުމަދިއްޔާއަށް ދެން އޮތީ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. ހިރިޔާއަށް އޮތީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް