ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 10:15
އަލްވޭސް، ކޯޓުން ނެރެގެން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލުގައި ގެންދަނީ
އަލްވޭސް، ކޯޓުން ނެރެގެން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލުގައި ގެންދަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޑެނީ އަލްވޭސް
އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލާގައި ޑެނީ އަލްވޭސް ޖަލަށް
 
އަލްވޭސް ޖަލަށް ލުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރުމުގެ ކުރިން، ފުލުހުން ވަނީ އޭނާއާ ސުވާލުކޮށްފައި ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާއަށް ކުރިން ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު ޑެނީ އަލްވޭސް، އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށް ލައިފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން، ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޓުން ވަނީ އަލްވޭސް ޖަލަށް ލުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލާގައި އަލްވޭސްގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ މިހާރު ވަނީ ބާސެލޯނާގައި ހުންނަ ބްރިއަންސް ވަން ޖަލަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ކޯޓުން އަލްވޭސް ޖަލަށް ލުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ކުރިން ފުލުހުން ވަނީ އޭނާއާ ސުވާލުކޮށްފައި ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓުން އެދުނީ އެ މައްސަލާގައި އަލްވޭސް ޖަލަށް ލުމަށް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން، އަލްވޭސް ތަމްސީލުކުރާ ވަކީލުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތަކުގައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، އަލްވޭސް ކުޅެމުން އަންނަ މެކްސިކޯގެ ޕޫމާސްއިން ވަނީ އޭނާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމާފައެވެ. އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ލިއޯޕޮލްޑޯ ސިލްވާ ވިދާޅުވީ، އަލްވޭސްގެ މައްޗަަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާއި، ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން އެ ކުލަބުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ކުލަބުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުވަތަ ކުލަބާ ގުޅުމެއްވެސް އޮންނަ ފަރާތަކުން އެކަހަލަ އަމަލެއް ހިންގުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ފަރާތަަކަށް އެ ކަހަލަ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ގައުމުގައި އެކަމަށް ތަރުހީބު ނުދޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުގައި ތަމްރީނުވަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް އެކަންކަން ބުނެދީ، ހަނދާންކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިން އަލްވޭސް ބުނީ، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު ރަހުމަތްތެރިންތަކަކާއެކު އޭނާ ޕާޓީ ކުރުމަށް ދިޔަކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަނީ އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްވޭސް ބުނީ އޭނާއަކީ އަންހެނަކަށް އެފަދަ ކަމެއް ކުރާނެ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި، އަންހެނުންނަށް ނުހަނު އިހުތިރާމް ކުރާކަމަށެވެ.

އަލްވޭސް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ގަތަރުގައި ނިމުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައިވެސް ކުޅެފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބްރެޒިލުން ކެމަރޫނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާ ކުޅުނެވެ. އެއާއެކު އަލްވޭސް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލަށް ކުޅުނު އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަލްވޭސްއަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ޓްރޮފީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އަލްވޭސް ވަނީ ޖުމުލަ 43 ޓްރޮފީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް