ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:31
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އީވީ ބަސް
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އީވީ ބަސް
އެމްޓީސީސީ
މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް
ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ
 
ވިލިމާލޭގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30ގައި

ވިލިމާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނީ، ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30ގައި ކަމަށެވެ. ވިލިމާލޭގައި ފަށާ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ފުރަތަމަ ދެހަފުތާގައި އަގު ނުނަގާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

ވިލިމާލޭގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް 6 ބަސް ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. މި ބަސްތަކުގައި 11 މީހުންނަށް އިށީނދެ ތިބެވޭނެހެން ސީޓު ހުންނާނެއެވެ. އަދި، 4 މީހުންނަށް ކޮޅަށްތިބެވޭނެ ޖާގަވެސް އޮންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ އެއްފަހަރާ 15 މީހުންނަށް ބަހެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް އެމްޓީސީސީން ދޭން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކުންފުނިން ވަނީ 4 ހަފުތާ ވަންދެން ހިލޭ މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މި ޚިދުމަތް ވެފައިވަނީ އާންމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގަތް ޚިދުމަތަކަށެވެ. މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތުގައި ޖުމްލަ 18 ބަހެއް އެމްޓީސީސީން ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރޯނިކް ބަސްތަކެވެ. މިއީ ވިލިމާލެއަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުޅަނދުތައް ދުއްވާ ތަނަކަށްވާތީ ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށްވެސް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެމްޓީސީސީގެ މަގުސަދަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ، ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓި، ދަތުރު ކުރެވޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތިވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވިލިމާލެ ރައްޔިތުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް