ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:39
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ "ކަޅުއޮށްފުންމީގައި" ކުރި މަސައްކަތް ފަދަ ކަމެއް - ފައްޔާޒް
 
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތަކީ ކަޅުއޮއްފުންމިއަށްފަހު އެފަހުން ކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް
 
ސަރުކާރުން ޓެކްސް އާއި ލޯނު ނަގަނީ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި

ހަނިމާދޫގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ "ކަޅުއޮށްފުންމީގައި" ކުރި މަސައްކަތް ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ މީގެ 400 އެއްހާ އަހަރުކުރިން ކަޅުއޮށްފުންމީގައި ރާއްޖެ މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ ބޮަޑުތިލަދުންމަތީގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތަކީ އެފަހުން ކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތަކީ ބޮޑުތިލަދުންމަތިީގެ ރައްޔިތުން 32 އަހަރު ވަންދެން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި 10 އަހަރު ވަންދެން ހަމައެކަނި ނަންބޯޑު ބަދަަލުކޮށްފައި ހުރި ކަމަށެވެ.

32 އަހަރު ވަންދެން އަންނަމުން އަންނަމުން ގޮސް މި ދެތިން އަހަރު ތެރޭގައި މިކަން މިދިޔައީ ނިމިގެން. މިއީ ހަމަ ތިބެފައި އާ ހިނގާށޭ މިކަން ކުރަން ކިޔާފައި ކުރީކީ ނޫން. ކުރިން އެކަން އެހެން ކުރީމަ ފައިދާ ނުވީ
ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް / އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ހުޅުލެ އާއި މާލެއަކީ ވެސް ހަނިމާދޫ ފަދައިން ދިގުކޮށް އޮތް ރަށެއް ކަމަށެވެ. ވިސްނުންތަކެއް ވިސްނައިގެން ކަންކަންކޮށްފިނަމަ އެއާޕޯޓްގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ކަން ވީއައިއޭ އިން ފެންނަން އޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ޓެކްސް އާއި ލޯނު ނަގަނީ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ ކުރިއަރުވަން އަދިވެސް ލޯނު ނަގާނެކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކަތައް ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް