ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 22:09
ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގް
ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ލަގެޖް ގެއްލުން
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައެއް ނުވާނެ: ކަސްޓަމްސް
 
މަސްތުވާތަކެތީގެ ލަގެޖް ކަސްޓަމްސް އިން ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

މިހާތަނަށް އަތުލައިގަނެވުނު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައިނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަން އެއާޕޯޓުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އަތުލައިގަތް ޕާކިސްތާނު މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކުރިއިރު، އޭނާ އަތުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ލަގެޖް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް އިން ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއައި ޕާކިސްތާނު މީހެއްގެ ލަގެޖުގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަސްޓްމަސް އިން އޭނާ ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ހަވާލުކުރިއިރު، ކަސްޓަމްސްއިން އޭނާގެ ލަގެޖް ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް އޭނާ އައިއިރު، 30 ކިލޯގެ އިތުރު ލަގެޖެއް ގެނައި ކަމަށާއި، ލަގެޖް ގެންދިޔަ މީހެއް ނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ލިބިފައިވާ ފުޓޭޖްތަކުން އެލަގެޖް އަދި ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓްގެ ބައެއް މުހިންމު ދިމާތަކުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ނެތްކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހާ ހެކިނެތުމުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބޭ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތުންނާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ސަރވެއިލެންސް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޝައްކުކުރެވިގެން ބަލާފާސްކޮށް، އަތުލެވޭ މަސްތުވާތަކެތި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ޓެސްޓްކުރުމަށްފަހު، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކަމުގައި ޝާމިލުވާ ފަސިންޖަރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ވަގުތުން ހަވާލުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އަތުލައިގަނެވުނު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުއްޓާ ގެއްލިފައިނުވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވާ ކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސް އަށް ލިބޭ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތާއިގުޅިގެން ބަލާފާސްކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކީ މަސްތުވާތަކެތި އަދި ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ތަކެތި ފެންނަ ފަހަރެއްނޫން ކަމަށާއި ކަސްޓަމްސް އަށް ލިބޭ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަގޮތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެމުއައްސަސާއިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިކަން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް ވެސް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް