ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:11
ސާބާގެ ރައީސް އަހުމަދު އާދަމް (އެޑަމް)
ސާބާގެ ރައީސް އަހުމަދު އާދަމް (އެޑަމް)
ރާއްޖެ އެމްވީ
ސާބާގެ ރައީސަކަށް އެޑަމް
ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓަށް ފަހިމަގެއް، ސާބާގެ ރައީސަކަށް އެޑަމް!
 
އެމްބީއޭގެ ރައީސްކަމަށް އެޑަމް އިންތިޚާބުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު

ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އާދަމް (އެޑަމް), ސަރަހައްދީ ފެޑެރޭޝަން (ސާބާ)ގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެއެވެ.

ސައުތު އޭޝިޔާގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް އެޑަމް އިންތިޚާބުވީ މިއަދު އޮތް ކޮންގްރެސްގައި މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކުއެވެ. އެޑަމްގެ ނަން ބަންގްލަދޭޝްއިން ހުށަހެޅުމުން، ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި އެހެން ގައުމުތައް ކަމަށްވާ; ނޭޕާލް, އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާއިންވެސް ތާއީދުކުރިއެވެ. އެޑަމްގެ ދައުރުގައި ސާބާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ ދައުރު އަދާކުރައްވާނީ އިންޑިޔާގެ ޗަންދްރަމްކީ ޝަރުމާއެވެ.

އެޑަމް ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކޮވިޑްގެ ދަތިކަމުގެ ތެރެއިންވެސް އޭނާ ވަނީ ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައެވެ. މީޑިޔާއާވެސް ވަރަށް ރައްޓެހި އެޑަމްގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޖޫނިއަރ މުބާރާތްތަކަށްވެސް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދިނެވެ. އަދި ވަޅުޖެހެމުން ދިޔަ، އަންހެނުންގެ ބާސްކެޓްބޯޅައަށް ދިރުން ގެނެސްދީ، މުބާރާތްތައް ބޭއްވިއެވެ. އަދި ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ހޮސްޓްކުރިއެވެ.

އެޑަމް ސާބާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވުމުން މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވާނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓްބޯޅައަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވި, ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް