ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 15:38
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ފަތުރުވެރިން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަސް: ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން
 
މިއަހަރު އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލަކު 5،370 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރޭ
 
މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 14 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ބައިލައްކައަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި, މިއަހަރު ފެށިގެން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 59،071 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު 14 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައީ 51،816 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މިއަހަރު އެވްރެޖުކޮށް 5،370 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރީ 4،250 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވިނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދު މިއަހަރު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ފަތުރުވެރިއަކު އެވްރެޖުކޮށް ރާއްޖޭގައި 9 ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، ފަތުރުވެރިއަކު ހޭދަކުރަނީ އެވްރެޖުކޮށް 8.1 ދުވަހެވެެ.

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ލިސްޓަށްވެސް މިއަހަރު ފެށިފަހުން ވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން ލިސްޓުގެ އެއްވަނައިގައި މިހާރު އޮތީ މިދިޔަ އަހަރު ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ރަޝިއާއެވެ. އެ ޤައުމުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10،697 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އައި ޖުމްލަ ފަތުރުވެރިންގެ 18.1 އިންސައްތަ ހިއްސާއެވެ.

މި ނިމުނު އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މާކެޓުގެ މަގާމު ހޯދި އިންޑިއާ މިއަހަރު ވަނީ ލިސްޓުގެ ތިންވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެ ގައުމުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 5،119 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި 7،320 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ ގައުމު އޮތީ ލިސްޓުގެ ފަސްވަނާގައެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ 10 ގައުމުގައި މިއަހަރު އާ މާކެޓުތަކެއްވެސް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަޒަކިސްތާނާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ހިމެނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން 2020 ވަނަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވެއްޓުނު ނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކޮވިޑުގެ ކުރިއާ އެއްވަރަށް އެ ދާއިރާ ރިކަވަރ ކުރެވިފައެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު ދަނީ އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް