ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 11:39
އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ސާފް ވިމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ސާފް ވިމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އޮލިމްޕިކްސް ކޮލިފައިން
އޮލިމްޕިކްސް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނުނީ ބަންގްލަދޭޝް، މިޔަންމާ އަދި އިރާނާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި
 
މިއީ އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސްގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ އިވެންޓަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅޭ އޭޝިއާގެ ކޮލިފައިން

އޮލިމްޕިކްސް ކޮލިފައިންގައި ބަންގްލަދޭޝް، މިޔަންމާ އަދި އިރާނާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

މިއީ އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސްގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ އިވެންޓަށް ކޮލިފައި ވުމަށް ކުޅޭ އޭޝިއާގެ ކޮލިފައިން އެވެ. ކޮލިފައިންގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުން 11 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެ ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީގެ މެޗުތައް ކުޅޭނެ ވަކި ސަރަހައްދެއް އަދި ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި ނިކުންނަން ޖެހޭނީ މިޔަންމާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެއަށްފަހު ދެ ވަނަ މެޗު އިރާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށްފަހު، ފަހު މެޗުގައި ނިކުންނާނީ ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށެވެ. ބަންގްލަދޭޝް އަކީ އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފް އަންހެން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރި ޤައުމެވެ. ހަތް ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮލިފައިން އަށްފަހު ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ލިބޭނީ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ ވެސް އެެއް ވަނަ ޓީމެވެ. އެއަށްފަހު ދެ ވަނަ ބުރު ކުރިއަށް ދާނީ ޖުމުލަ 12 ޓީމާއެކު އެވެ. އެއީ ހަތް ޓީމުގެ އިތުރުން، ފީފާ އަންހެން ފުޓުބޯޅައިގެ ރޭންކިންގައި އެންމެ މަތިން ރޭންކު ކުރެވިފައިވާ އޭޝިއާގެ ފަސް ޤަައުމާއެކު އެވެ. މި ފަސް ޤައުމަށް ވަނީ އޮޓޮމެޓިކުން ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ލިބިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ބުރުގައި ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެއް ވަނަ ހޯދާ ޓީމުގެ އިތުރުން، ތިން ގްރޫޕްގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާ ދެ ވަނަ ޓީމު ދާނީ ތިން ވަނަ ބުރަށެވެ. ތިން ވަނަ ބުރު ކުރިއަށް ދާނީ ހަތަރު ޓީމާއެކު އެވެ. އެ ހަތަރު ޓީމާއެކު ހޯމް އަދި އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައް ކުޅުމަށްފަހު، އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރޭ ދެ ޓީމަށް އޮލިމްޕިކްސް އިން ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު އެންމެ ފަހުން ވާދަކުރީ ސާފް ވިމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ނޭޕާލްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް