ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 23:29
ލީސާ މާރީ ޕްރެސްލީ
ލީސާ މާރީ ޕްރެސްލީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ލީސާ މާރީ ޕްރެސްލީ މަރުވުން
ކުރީގެ ރޮކް ލަވަކިއުންތެރިޔާ އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ދަރިފުޅު ލީސާ މާރީ ޕްރެސްލީ މަރުވެއްޖެ
 
ލީސާ މާރީ ޕްރެސްލީ މަރުވީ އުމުރުން 54 އަހަރުގައި

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކްއެންޑްރޯލް ލަވަކިއުންތެރިޔާ އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު, ލީސާ މާރީ ޕްރެސްލީ އުމުރުން 54 އަހަރުގައި ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ މަންމަ ޕްރިސިލާ ޕްރެސްލީ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ލީސާ މާރީ ޕްރެސްލީއަކީވެސް ބައްޕަ ފަދައިން ލަވަކިއުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި، އެރޮގުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ފަންނާނެކެވެ. އޭނާއަށް ކުރިމަތިވި ކުއްލި ސިއްހީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އޭނާއަށް ޖެހުނީ ކާޑިއެކް އެރެސްޓެކެވެ. ނަމަވެސް މަންމަ ޕްރިސިލާ މިކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ދަރިފުޅު ލީސާ މާރީ މިދުނިޔެއާ ވަކިވެފައިވާކަން ވަރަށް ފުން ހިތާމަޔާއެކު ހާމަކުރާ ކަމުގައެވެ. ލީސާއަކީ ޕްރިސިލާ ދުށް އެންމެ އޯގާތެރި އަދި އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނާކަމަށް ޕްރިސިލާގެ މެސެޖްގައި ސިފަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ހިތާމައިގެ މިދަޑިވަޅުގައި އާއިލާއަށް ބޭނުންވަނީ "ޕްރައިވަސީ" ނުވަތަ އެކަނިވެލުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ލީސާ މާރީ ޕްރެސްލީ ހަތަރު މީހުންނާ ކައިވެނިކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ މައިކަލް ޖެކްސަންއާއި ފިލްމީ ތަރި ނިކޮލަސް ކޭޖްވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭނާއަށް ހަތަރު ދަރިން ލިބުނެވެ. އެއީ ތިން އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭގެތެރެއިން ފިރިހެން ދަރިފުޅުވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލައަށް މަރުވެފައެވެ.   

ލީސާގެ ކުއްލި މަރާއެކު އެކި ފަރާތްތަކުން ތައުޒިޔާގެ މެސެޖްތައް ފޮނުވަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ލީސާ ވަނީ ޓެނެސީގައި ހުންނަ އޭނާގެ ބައްޕަ އެލްވިސްގެ ގަނޑުވަރެއްފަދަ ގެ "ގްރޭސްލަންޑް"އަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. އެއީ ޖެނުއަރީ 8ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރި އެލްވިސްގެ 88 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. ލީސާގެ މަރާ ގުޅިގެން ލީސާ އަދި އެލްވިސްގެ ފޭނުން ދަނީ "ގްރޭސްލަންޑް"ގެ ބޭރުގައި މާވެސް ބަހައްޓަމުންނެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް