ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:29
އިންޓަ އަދި ޓޮރިނޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ އަދި ޓޮރިނޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ައިޓާލިއަން ކަޕް
އިތުރު ވަގުތުގައި ޓޮރިނޯ އަތުން ބަލިވެ، އޭސީ މިލާން ކަޓައިފި
 
މެޗުން މިލާން ބަލިވީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގައި

އިޓާލިއަން ކަޕްގައި ޓޮރިނޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ އޭސީ މިލާން މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މިލާން ބަލިވީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގަ އެވެ. މިލާނުން މެޗަށް ނުކުތީ ބަދަލުތަކަކާއެކު އެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ފްރާންސްގެ އޮލީވިއޭ ޖިރޫޑާއި، ރަފައެލް ލިއޯ އަދި ތިއޯ ހެނާންޑޭޒް މެޗުގެ ފުރަތަހަމަ 11 ގައި ނުހިމަނަ އެވެ. އެ ކުޅުންތެރިން ކުޅެން އެރުވީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުން ފަށައިގެން ޓޮރިނޯ އިން ކުޅެމުން ދިޔައީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ކޯފީ ޑިޑްޖީ އަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ. މެޗުން ޓޮރީނޯ މޮޅުވީ ލަނޑު 114 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެންޑަރީ އަޑޮޕޯ އެވެ.

މި ސީޒަންގައި އޭސީ މިލާނުން އަންނަނީ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ވެސް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކުޅެމުންނެވެ. މިވަގުތު އެ ޓީމު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ އެއްވަރަށް މިލާނަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ނަމަވެސް، ފައިދާ ގޯލުން ކުރި ހޯދަނީ ޔުވެންޓަސް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް